Restaurování lavic kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově

 V roce 2022 jsme přistoupili k restaurování lavic vyškovského kostela. Lavice pocházejí z přelomu 18. a 19. století. Za posledních min. 100 let neprošly žádnou významnou opravou. V roce 1995 do nich byly instalovány vyhřívané podušky, které však již několik let nefungují.

Protože celkový stav lavic byl neutěšený a topení nefunkční, rozhodli jsme se k celkovému restaurování lavic a instalaci nového topení.

1. etapa - 2022

V 1. etapě (dva přední bloky lavic) je rozpočet 1.057.000,- Kč restaurování lavic, 298.000,- Kč dodání a instalace topných těles. 

Na tuto opravu přispělo:

Město Vyškov částkou 400.000,- Kč

JMK částkou 800.000,-Kč

2. etapa - 2023

Ve 2. etapě (dva zadní bloky lavic) je rozpočet 800.000,- Kč na restaurování lavic a cca 100.000,- Kč na instalace topení. V tomto roce použijeme ještě zbývající částku 143.000,- Kč z dotace JMK. Ostatní finanční krytí opravy v tuto chvíli není zajištěno.