Akce plánované v sálu Komunitního centra Bohumíra Bunži:

11.6.2019 17.00 hod. Přednáška o působení Charity na Haiti (rezervace 16.00-20.00)